Ціна: UAH 100


Київець Олена Валеріївна

Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням `брудних` грошей.

 

Анотація: У дисертації досліджено міжнародно-правові проблеми боротьби з відмиванням незаконно здобутих грошей, створення національних, регіональних і глобальних систем протидії проникненню `брудних` грошей у легальну економіку держав. Здійснено аналіз міжнародного законодавства та національного законодавств у сфері боротьби з відмиванням грошей. Визначено структуру та проаналізовано значення основних міжнародних організацій спеціальної та загальної компетенції, до сфери діяльності яких належить боротьба з відмиванням грошей. Внесено рекомендації щодо входження України до системи регіонального (європейського) й універсального співробітництва держав з даної проблематики.

Дата захисту: 26.09.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Висоцький О.Ф., д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (26,08 KB)