Ціна: UAH 100


Федосєєв Петро Михайлович

Інститут поруки за римським правом та його рецепція у цивільному праві України.

 

Анотація: У дисертації досліджується генезис поняття та особливості рецепції інституту поруки з римського приватного права в цивільне право Україні. Зроблено спробу комплексного дослідження інституту поруки у римському праві та його рецепції у сучасному цивільному праві України, використовуючи при цьому як методологічне підґрунтя положення про рецепцію римського приватного права як явище, органічно властиве європейським правовим системам. Проаналізовані особливості, характер і тенденції розвитку інституту поруки як засобу забезпечення зобов'язань за римським правом, вплив римського права на інститут поруки в європейських правових системах, а також на формування однойменного інституту в цивільному праві України.

Дата захисту: 07.06.2003

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (31,36 KB)