Ціна: UAH 100


Неалов Олександр Павлович

Організаційно-правове забезпечення реалізації тюремної реформи в Російській імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній).

 

Анотація: Дисертація присвячена аналізу організаційно-правових засад реалізації тюремної реформи, здійсненої у контексті буржуазних перетворень другої половини ХІХ - початку ХХ ст. У ній виявлено причини та передумови тюремної реформи, простежено процес визначення концептуальних основ реорганізації російської системи виконання покарань. Аналізується організаційна побудова пенітенціарної системи, функції та повноваження її окремих елементів, їх взаємодія. Досліджується еволюція російського пенітенціарного законодавства у пореформений період. Особлива увага приділяється визначенню сутності режиму виконання і відбування покарання у вигляді позбавлення волі. Простежено формування традицій патронатної діяльності з метою полегшення соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. На документальних матеріалах тюремних установ, що були розташовані на території українських губерній Російської імперії, виявлено типові проблеми правозастосовчої практики.

Дата захисту: 25.07.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Ярмиш Олесандр Назарович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (33,11 KB)