Ціна: UAH 100


Татьков Віктор Іванович

Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: відносини, що виникають у процесі створення та діяльності акціонерного товариства, зокрема, та господарських товариств, загалом. Метою дослідження є поглиблена розробка господарсько-правового підходу у визначенні правової природи установчих документів акціонерного товариства, їх складу і змісту, аналіз досвіду правового регулювання та існуючих практичних потреб, вироблення пропозицій по удосконаленню законодавства. Методи дослідження: діалектичний, системно-структурний, аналітико-синтетичний, формально-логічний, логіко-юридичний, порівняльно-правовий, статистично-правовий. Теоретичне та практичне значення: уточнено визначення правової природи установчих документів, удосконалено формулювання понять установчих документів акціонерних товариств, обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення порядку заснування акціонерних товариств та затвердження їх установчих документів, зроблено теоретичні розробки щодо механізму реалізації переважного права придбання акцій закритих акціонерних товариств, а також щодо наслідків недійсності установчих документів. Прикладний характер дослідження дозволяє використовувати його результати безпосередньо в перебігу практичної роботи з підготовки та затвердження установчих документів акціонерних товариств та при розгляді спорів у суді. Висновки і пропозиції використані Вищим господарським судом України. Результати дослідження використовувались при доопрацюванні проекту Господарського кодексу України, проекту Закону `Про акціонерні товариства`. Матеріали дослідження використовуються при вивченні дисципліни `Господарське право`, у викладанні спеціального курсу `Корпоративне право`. Наукова новизна: є першим в Україні комплексним господарсько-правовим дослідженням, в якому правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерних товариств сучасного періоду аналізуються з урахуванням прийнятих Господарського і Цивільного кодексів України. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, судові органи, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, акціонерні товариства, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 25.06.2003

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Грудницька С.М., к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (28,99 KB)