Ціна: UAH 100


Кулішенко Валерія Сергіївна

Захист від неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання у конкуренції з точки зору охоронно-правових аспектів. Мета дослідження: розробка конкретних пропозицій щодо удосконалення правового захисту у конкуренції на підставі проведеного комплексного аналізу чинного вітчизняного законодавства про захист від неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання як виду недобросовісної конкуренції та практики його застосування. Методи дослідження: загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий. Теоретичне та практичне значення: визначені основні ознаки неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції як виду недобросовісної конкуренції, сформульовано наукове визначення поняття `неправомірне використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції` як протиправної поведінки суб'єкта господарювання, надана характеристика і визначена специфіка чотирьох видів неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції, визначена підстава юридичної відповідальності за неправомірне використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції. У роботі зроблені конкретні висновки і пропозиції щодо удосконалення Закону України `Про захист від недобросовісної конкуренції`. Матеріали дослідження використовуються при проведенні практичних занять з курсу `Підприємницьке право`, при читанні спеціального курсу `Контрактне право`. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше у вітчизняній юридичній науці здійснений комплексний аналіз засобів захисту від неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції з точки зору його правових засобів. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, господарські суди, органи Антимонопольного комітету України, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 24.06.2003

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Саніахметова Н.О., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (24,62 KB)