Ціна: UAH 100


Сидоров Ігор Федорович

Виконання вексельних зобов'язань

 

Анотація: Дисертаційна робота присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем, пов'язаних із регулюванням виконання вексельних зобов'язань. У дисертації на основі аналізу наукової літератури, міжнародного та національного законодавства, а також законодавства деяких зарубіжних країн досліджуються основні проблеми правового регулювання виконання вексельних зобов'язань та дається основна характеристика вексельних зобов'язань як виду цивільних зобов'язань. Автор досліджує історичний розвиток законодавства України в сфері регулювання виконання вексельних зобов'язань, визначає етапи і особливості його розвитку. Досліджено і уточнено поняття вексельного зобов'язання. Виділяючи особливості виконання вексельних зобов'язань, автор аналізує способи їх виконання. У роботі детально досліджені порядок примусового виконання вексельних зобов'язань, порядок опротестування векселів і здійснення виконавчого напису. Враховуючи загальні принципи цивільного права та правила, встановлені вексельним законодавством,сформульовано рекомендації, спрямовані на вдосконалення нормативного регулювання виконання вексельних зобов'язань в Україні.

Дата захисту: 26.06.2003

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Кучеренко Ірина Миколаївна, к.ю.н., с.н.с., 12.00.03. .


Автореферат (21,79 KB)