Ціна: UAH 100


Хатнюк Наталія Сергіївна

Заперечні угоди та їх правові наслідки

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню інституту угоди, підставам визнання угоди недійсною та правовим наслідкам недійсності угоди. У дисертаційному дослідженні простежено процес становлення та розвитку інституту угоди, проаналізовано умови дійсності угоди, розглянуто відмінність між дійсною та недійсною угодою, вивчено юридичну природу недійсних угод, сутність заперечних та нікчемних угод, визначено класифікацію підстав для визнання судом недійсними угод за позовом зацікавленої особи, основні види правових наслідків, які настають при визнанні судом угоди недійсною.

Дата захисту: 26.06.2003

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Заіка Юрій Олександрович, к.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (32,19 KB)