Ціна: UAH 100


Подкопаєв Сергій Васильович

Дисциплінарна відповідальність суддів.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню сутності та механізму реалізації дисциплінарної відповідальності суддів, визначенню понятійного апарату даного правового інституту. В роботі обґрунтовано можливість притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, проаналізовано її підстави та розкрито зміст стадій дисциплінарного провадження. Звернено увагу на особливості відповідальності, гарантії її обґрунтованого застосування та проблеми законодавчого регулювання. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке закріплює механізм реалізації дисциплінарної відповідальності суддів.

Дата захисту: 23.06.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Марочкін Іван Єгорович, к.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (29,01 KB)