Ціна: UAH 100


Коваль Вячеслав Станіславович

Становлення та розвиток Європейського Союзу: історико-правовий аспект

 

Анотація: У дисертації досліджуються історико-правові аспекти становлення та розвитку Європейського Союзу, демократичної легітимації його інституційної структури. Федералістська концепція європейської єдності визначена як методологічна основа дослідження конститу-ційного устрою Європейського Союзу. Проаналізовано етапи інсти-туціональної еволюції європейської інтеграції, визначено коло су-часних проблем становлення Європейського Союзу як федерації. Досліджено розвиток феномену європейського наддержавного пар-ламентаризму та його ролі у демократичній легітимації Європейсь-кого Союзу. Зроблено висновок, що шлях до вирішення проблем демократичної легітимності, притаманних Європейському Союзу з перших років його існування, полягає у посиленні ролі парламентських механізмів європейської інтеграції, у тому числі й при вирішенні комплексу питань, пов'язаних з прийняттям до ЄС держав Центральної та Схід-ної Європи.

Дата захисту: 26.06.2003

Місце захисту: Інститут законодавства Верховної Ради України

Науковий керівник: Копиленко Олександр Любимович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (49,82 KB)