Ціна: UAH 100


Гринько Сергій Валерійович

Правові аспекти реєстрації прав на землю

 

Анотація: У дисертації досліджуються юридична природа та механізм правового забезпечення реєстрації прав на землю в Україні. На основі встановлених ознак реєстрації прав на землю дається визначення цієї категорії. У роботі проаналізовано структуру правовідносин у сфері реєстрації прав на землю, проведено диференціацію та класифікацію видів зазначеної реєстрації, а також здійснено порівняльний аналіз законодавства України у сфері реєстрації прав на землю із законодавством інших країн. За наслідками аналізу інституційно-функціонального, процесуально-правового забезпечення реєстрації прав на землю, а також норамтивно-правових актів щодо юридичної відповідальності у зазначеній сфері, доведено необхідність прийняття нормативно-правового акта запропонованої структури - Закону України `Про реєстрацію прав на землю` та доцільність внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів (Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо).

Дата захисту: 18.06.2003

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Андрейцев Володимир Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (27,83 KB)