Ціна: UAH 100


Степанюк Альона Анатоліївна

Застосування колізійних норм щодо спадкування в міжнародному приватному праві

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному розгляду колізійних норм спадкового права та правовим засобам вирішення колізійних проблем спадкування. В ній надається розгорнутий аналіз поняття колізій у спадковому праві, колізійних норм спадкового права, видів правових колізій спадкування в МПП. Розглядаються правові способи розв'язання колізійних проблем спадкування в МПП, як-то: уніфікація, тлумачення та кваліфікація, зворотне відсилання, застереження про публічний порядок, надімперативні норми, автономія волі й обхід закону, - в аспекті спадкового права на основі доктрини і законо- давства понад 50 країн. Результатом дослідження стали теоретичні та практичні пропозиції щодо зміни колізійного регулювання спадкування з іноземним елементом.

Дата захисту: 21.05.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Селіванова Ірина Анатоліївна, к.ю.н., доц., 12.00.06. .


Автореферат (22,61 KB)