Ціна: UAH 100


СИДОРЕНКО НІНА СЕРГІЇВНА

Європейська соціальна хартія: регіональний міжнародно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав людини /позиція України/.

 

Анотація: Дисертаційна робота присвячена дослідженню Європейської соціальної хартії Ради Європи як регіонального міжнародно-правового механізму захисту соціальних та економічних прав людини. Автором висвітлено історію укладання Хартії, проаналізовано особливості нормативного змісту, предмету регулювання ЄСХ, визначено ступінь її ефективності, місце і роль в системі правового захисту соціальних та економічних прав людини в межах держав-членів Ради Європи, розкрито правову природу міжнародного механізму та процедур контролю за виконанням державами-учасницями положень ЄСХ. Особлива увага приділяється значенню цього міжнародно-правового документу для розвитку українського законодавства та формування правової позиції України в цій сфері. Окреслено загальні засади політики, що проводиться Україною в галузі захисту прав людини, проаналізовано понад 100 внутрішньодержавних нормативних актів України, положення яких регламентують захист соціальних та економічних прав індивіда, надано оцінку можливостей імплементації нормативних положень Хартії у її національне законодавство, розглянуто питання про приєднання України до ЄСХ, сформульовано пропозиції щодо перспектив і можливостей ратифікування окремих норм Хартії Україною.

Дата захисту: 09.06.2003

Місце захисту: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Мицик Всеволод Всеволодович, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (24,51 KB)