Ціна: UAH 100


ДОНЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Застава як запобіжний захід в кримінальному процесі України.

 

Анотація: `У дисертації досліджено актуальні проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному процесі України. У межах теоретичного аспекту роботи проаналізовано поняття `засоби процесуального примусу`, з'ясовано їх теоретичне та практичне значення, досліджено взаємодію, місце і роль запобіжних заходів, у тому числі і застави, у системі заходів кримінально-процесуального примусу. Вказані об'єкти розглядалися у якісно новому ракурсі пріоритету прав людини, з врахуванням норм міжнародного гуманітарного права. Для подолання проблем практики з'ясовано форму предмету застави, наведено підходи щодо визначення розміру майна, яке підлягає заставі, вста-новлено коло потенційних заставодавців та окреслено їх процесуальний статус. Розроблено рекомендації щодо застосування, зміни чи скасування застави, процесуального оформлення цих дій слідчого, судді. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавства та прак-тики застосування застави у кримінальному процесі.`

Дата захисту: 09.06.2003

Місце захисту: Львівський державний університет ім. Івана Франка

Науковий керівник: Нор Василь Тимофійович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (29,84 KB)