Ціна: UAH 100


Костенко Марина Володимирівна

Криміналістична характеристика вбивств на замовлення.

 

Анотація: Рукопис являє собою дослідження на монографічному рівні проблеми криміналістичної характеристики вбивств на замовлення. Розроблено структуру криміналістичної характеристики вбивств на замовлення. У якості її елементів виділено: спосіб учинення і приховування злочину, місце, час та обстановку вбивства, типову слідову картину, особу потерпілого й особу злочинця (замовника, виконавця й посередника). На підставі узагальнення судово-слідчої практики, вивчення літературних джерел запропоновано дефініцію поняття `спосіб учинення вбивств на замовлення`, проведено типізацію способів учинення і приховування злочинів розглядуваної категорії, виділено комплекс підготовчих заходів, здійснюваних злочинцями. Автором вирізнено категорії потерпілих, замовників і виконавців убивств на замовлення, даються їх соціально-особисті характеристики. Розроблений механізм взаємозв'язків елементів криміналістичної характеристики вбивств на замовлення знайшов своє застосування в діяльності слідчих органів прокуратури України.

Дата захисту: 22.04.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Коновалова Віолетта Омелянівна, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (20,98 KB)