Ціна: UAH 100


Волкотруб Сергій Григорович

Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві.

 

Анотація: У дисертації досліджуються актуальні проблеми захисту імунітету у кримінальному судочинстві. Основну увагу приділено розгляду імунітету як кримінально-процесуального інституту, класифікації видів імунітету, розкрито сутність імунітету і його призначення. Розглянуто кримінально- процесуальний імунітет Президента України, народних депутатів, суддів та інших посадових осіб, дипломатичні, консульські та інші міжнародні імунітети, імунітет свідків. Сформульовані конкретні пропозиції щодо вдосконалення інституту кримінально-процесуального імунітету і статусу суб'єктів кримінального процесу, які наділені імунітетами.

Дата захисту: 22.04.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Грошевий Юрій Михайлович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (166,71 KB)