Ціна: UAH 100


Веренич Наталія Вікторівна

Особливості правового регулювання праці за сумісництвом і суміщенням професій (посад).

 

Анотація: Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних засад, нормативних основ та проблем практичного застосування правовідносин сумісництва та суміщення професій (посад) як правових форм організації праці. Досліджуються поняття, правова природа та мета сумісництва в умовах ринкової економіки, юридичне значення ринкової економіки, юридичне значення та роль додаткової умови трудового договору, сучасний стан нормативно-правового забезпечення сумісництва і суміщення професій (посад) в умовах розвитку українського суспільства. Дається характеристика змісту трудової функції в умовах сумісництва, підстави виникнення трудових правовідносин за даною правовою формою організації праці, тенденцій і напрямків відповідного нормативно-правового за-безпечення. Аналізується зміст трудової функції при суміщенні професій (посад) та організаційно-правовий порядок його вста-новлення і припинення. Визначаються напрямки подальшого розвитку правового регулювання відносин у сфері суміщення професій (посад).

Дата захисту: 25.04.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Венедиктов Валентин Семенович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (18,44 KB)