Ціна: UAH 100


Онисько Олександр Іванович

Види слідів та їх використання при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами дізнання органів ПВУ)

 

Анотація: Рукопис являє собою дослідження, виконане на монографічному рівні розвитку, становлення та використання слідів в криміналістиці, криміналістичного поняття і класифікації слідів взагалі, слідів людини та супутніх їм слідів. Розглянуті, зокрема, закономірності їх утворення, а також можливості і способи встановлення з їх допомогою окремих фактів і обставин в діяльності дізнання органів Прикордонних військ України. На підставі вивчення теорії та практики органів дізнання Прикордонних військ України сформульовані пропозиції і рекомендації щодо удосконалення огляду місця події і роботи з різними слідами людини і супутніми їм слідами (рук, транспорту, тварин, запаху, мікрослідами) при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону.

Дата захисту: 13.05.2003

Місце захисту: Нацiональна академiя Прикордонних вiйськ України iм. Б. Хмельницького

Науковий керівник: Клименко Ніна Іванівна, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (34,65 KB)