Ціна: UAH 100


Клепікова Ольга Вікторівна

Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом.

 

Анотація: В дисертації досліджено систему нормативно-правових актів України з питань морських вантажних перевезень, правову природу договору морського перевезення вантажу, сформульовано визначення коносамента та узагальнено його правові функції. Запроваджено вживання терміну `учасники морського перевезення вантажу` та терміну `провізна плата` замість терміну `фрахт`. Визначено стадії морського перевезення вантажу, досліджено правову природу демереджа та диспача. В роботі обґрунтовано висновки щодо вдосконалення законодавства України про морські вантажні перевезення шляхом внесення змін та доповнень до Кодексу торговельного мореплавства України та прийняття Правил перевезення вантажів морським транспортом.

Дата захисту: 14.05.2003

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (20,23 KB)