Ціна: UAH 100


Хорощак Наталія Володимирівна

Адміністративні стягнення та їх застосування.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню правової природи адміністративних стягнень. Визначається місце адміністративних стягнень у системі заходів адміністративного примусу та в інституті адміністративної відповідальності. Співвідносяться поняття `адміністративний примус`, `адміністративна відповідальність`, `адміністративно-правова санкція`, `адміністративне стягнення` та пропонується авторське визначення останнього. Досліджено характерні ознаки адміністративних стягнень, які дозволяють провести відмежування їх від інших адміністративно-правових санкцій. Виокремлюється комплекс характерних ознак, за якими серед широкого кола правових санкції (в тому числі і економічних), передбачених чинним законодавством, можна виділити адміністративно-правові, та стверджувати про їх родову належність до адміністративних стягнень. Поряд з цим надається додаткова аргументація з питання віднесення юридичних осіб до суб'єктів адміністративної відповідальності. Дисертантом обґрунтовується необхідність розмежування правових понять `адміністративне правопорушення` та `адміністративний проступок`, а також пропонується авторське бачення проблематики. Автор приділяє увагу питанню відмежування основних та додаткових стягнень. Досліджуються питання належного законодавчого закріплення принципів застосування адміністративних стягнень.

Дата захисту: 16.05.2003

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Авер'янов В.Б., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (26,30 KB)