Ціна: UAH 100


Головань Ігор Володимирович

Правова робота у механізмі захисту прав суб'єктів підприємництва

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність господарських відносин, що виникають у процесі захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності. Мета дослідження полягає у визначенні суті правової роботи та її ролі у здійсненні захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності у господарських правовідносинах, в обґрунтуванні необхідності застосування дійової системи методів і засобів захисту прав і законних інтересів підприємців. Методи дослідження: загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: історичний, діалектичний, аналізу та синтезу, формально-логічний, формально-юридичний, системно-структурний, порівняльно-правовий. Теоретичне значення: обґрунтована необхідність більш широкого використання можливостей саме правової роботи в економіці, що передбачає активізацію дій самих суб'єктів підприємницької діяльності по підвищенню рівня реалізації чинного законодавства, спрямованого на захист їх прав і законних інтересів, розкрито особливості застосування засобів та методів захисту прав та інтересів суб'єктів підприємництва у сфері найбільшого поширення порушення цих прав - при здійсненні державними контролюючими органами перевірок фінансово-господарської діяльності. Практичне значення полягає в тому, що окремі висновки та положення можуть бути використані в наступних наукових розробках, що будуть присвячені питанням організації правової роботи та здійсненню захисту прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, а також в учбовому процесі, зокрема в спецкурсу `Організація правової роботи в економіці`. Висновки та положення проведеного дослідження, система засобів та методів захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності успішно використовуються у практичній діяльності адвокатського об'єднання `Правіс` (м. Донецьк), впроваджені окремими суб'єктами господарювання і використовуються в ході правової роботи. Наукова новизна: вперше комплексно досліджено роль правової роботи у здійсненні захисту прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності в нових економічних умовах, сформульовано нові пропозиції щодо удосконалення законодавства, яке регулює відносини суб'єктів підприємництва та державних органів шляхом запровадження процесуальних норм. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, суб'єкти господарювання, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 22.04.2003

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Знаменський Г.Л., д.ю.н., проф., чл.-к. А12.00.04


Автореферат (24,31 KB)