Ціна: UAH 100


Шумна Лариса Петрівна

Правові основи реабілітації інвалідів в Україні.

 

Анотація: `У дисертації проводиться аналіз загальнотеоретичних та галузевих підходів до поняття `інвалідність`, `інвалід`, розглядаються правова природа, мета та принципи реабілітації інвалідів, проводиться аналіз законодавства про реабілітацію інвалідів, визначаються принципово нові підходи до теорії правовідносин у сфері реабілітації інвалідів відповідно до ринкових перетворень суспільства. Особлива увага приділяється юридичному механізму забезпечення права інвалідів на реабілітацію. Обґрунтовані рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства України про реабілітацію інвалідів та практики його застосування.`

Дата захисту: 22.03.2003

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Сирота Іван Михайлович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (22,35 KB)