Ціна: UAH 100


Морозова Вікторія Олексіївна

Адміністративні правопорушення проти громадської моралі

 

Анотація: `Об'єктом - є суспільні відносини у сфері дотримання принципів громадської моралі, методологічною основою дисертаційного дослідження є теорія наукового пізнання соціально-правових явищ. Водночас застосовувались загальнонаукові та спеціальні методи і підходи, зокрема, порівняльно-правовий, системно-структурний, історико-правовий, логіко-юридичний, конкретно-соціальний та інші методи дослідження, мета полягає в аналізі проблем адміністративної відповідальності за правопорушення проти громадської моралі та розробці на основі чинного законодавства України та практики його реалізації пропозицій щодо удосконалення системи адміністративно - правових норм у сфері громадської моралі та практики їх застосування.`

Дата захисту: 08.04.2003

Місце захисту: Запорізький юридичний інститут МВС України

Науковий керівник: Корнієнко М.В., к.ю.н., доц., 12.00.07. .


Автореферат (22,31 KB)