Ціна: UAH 100


Кисельова Тетяна Сергіївна

Оспорювання та примусове виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу: порівняльно-правове дослідження

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що складаються в перебігу оспорювання і примусового виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу (МКА) у господарських спорах, винесених на території України, а також в інших країнах. Мета дослідження: розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій з удосконалення правового регулювання відносин, що виникають у процесі оспорювання і примусового виконання рішень МКА. Методи дослідження: історичний, діалектичний, формально-логічний, порівняльно-правовий методи, а також міжгалузевий системний підхід. Теоретичне значення: розвинуто термінологічну базу господарського процесуального права щодо регламентації МКА, позначений і уточнений ряд наукових термінів, визначений зміст понять `рішення МКА`, `оспорювання рішень МКА` та `примусове виконання рішень МКА`. У теоретичному плані становить інтерес змістовна розробка поняття `рішення МКА` на основі його ознак. Практичне значення полягає в тому, що теоретичні висновки доведені до рівня конкретних практичнихрекомендацій, сформульовані у вигляді тексту статей із змінами та доповненнями чинних нормативних актів України та пропозицій до проекту Закону України про третейські суди (арбітраж). Новизна полягає в тому, що вперше комплексно досліджені з урахуванням законодавства і практики його застосування в інших країнах теоретичні та практичні проблеми правового регулювання в Україні оспорювання та примусового виконання рішень МКА, винесених на території України, в спорах за участю суб'єктів господарювання. Сфера використання: нормотворчі органи центральної влади, Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 25.03.2003

Місце захисту: Донецький державний університет

Науковий керівник: Бобкова А.Г., д.ю.н., проф., 12.00.0412.00.06


Автореферат (25,15 KB)