Ціна: UAH 100


Качур Віра Олігівна

Качур В.О. Становлення та розвиток державно-правових інститутів Канади в XVII - 60-х роках ХІХ ст.

 

Анотація: У дисертації на підставі аналізу наукової літератури, а також текстів правових актів французьких й англійських властей, досліджуються питання становлення і розвитку державно-правових інститутів Канади в XVII - 60-х роках ХІХ ст. Встановлено місце державно-правового досвіду Канади у загальній історії держави і права. Визначено головні етапи і періоди державно-правового розвитку Канади. З'ясовано, що досвід Канади в процесі становлення та розвитку державно- правових інститутів у досліджуваний період охоплює чотири рівні досвіду - французький, британський, американський і власне канадський. У висновках сформульовані пропозиції щодо використання канадського досвіду державотворення у державотворчій практиці та законодавстві України.

Дата захисту: 02.04.2003

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Тищик Борис Йосипович, к.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (55,28 KB)