Ціна: UAH 100


Афанасьєва Людмила Василівна

Аліментні правовідносини в Україні

 

Анотація: Дисертаційне дослідження містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних з правовим реґулюванням аліментних відносин. У роботі визначаються й обґрунтовуються поняття `сімейне правовідношення`, `аліментне зобов'язання`. Виходячи з законодавчого визначення поняття `сім'я` аналізується співвідношення кола членів сім'ї та суб'єктів аліментних правовідносин.У дисертації розроблено ряд науково-теоретичних положень, які стосуються правового реґулювання аліментних відносин з урахуванням новел, передбачених у новому Сімейному кодексі України. Розглядаються в комплексі аліментні зобов'язання подружжя, батьків та дітей, інших родичів, свояків, фактичних вихователів (вихованців).На підставі аналізу нормативно-правових актів шлюбно-сімейного законодавства та судової практики вироблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового реґулювання аліментних відносин і рекомендації для правозастосовчих органів.

Дата захисту: 14.02.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Борисова Валентина Іванівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (26,84 KB)