Ціна: UAH 100


Делінський Олександр Аркадійович

Європейська система безпеки: міжнародно-правові аспекти становлення і розвитку

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем, які виникають у міжнародних правовідносинах, у процесі становлення і розвитку європейської системи безпеки та правотворчої і правозастосовчої діяльності держав як основних суб'єктів міжнародного публічного права, що здійснюється ними в рамках світового співтовариства і міжнародних організацій, у сфері побудови європейської системи безпеки. Досліджуються процеси формування і розвитку міжнародно-правових механізмів забезпечення міжнародної безпеки та участь України у сфері побудови сучасної системи європейської безпеки.

Дата захисту: 28.03.2003

Місце захисту: Одеська Національна юридична академія

Науковий керівник: Баймуратов Михайло Олександрович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (58,53 KB)