Ціна: UAH 100


Ярмакі Володимир Христофорович

Міжнародне гуманітарне право, що застосовується в період збройних конфліктів, та імплементація його Україною

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню актуальних питань становлення й розвитку міжнародного гуманітарного права, що застосовується в період збройних конфліктів, та проблем його імплементації Україною. Розглядаються концептуально-інституціональні питання генезису міжнародного гуманітарного права, що застосовується в період збройних конфліктів, міжнародно-правова регламентація ведення війни й обґрунтовується необхідність його подальшої кодификації, аналізуються питання імплементації міжнародного гуманітарного права в національне законодавство України.

Дата захисту: 28.03.2003

Місце захисту: Одеська Національна юридична академія

Науковий керівник: Баймуратов Михайло Олександрович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (25,64 KB)