Ціна: UAH 100


Дмитриченко Ігор Володимирович

Розмежування морських просторів між прибережними державами у міжнародному морському праві: теорія і практика.

 

Анотація: Дисертацію присвячено аналізу міжнародно-правових аспектів розмежування морських просторів між сусідніми прибережними державами. Автором досліджені міжнародно-правові принципи морської делімітації та практика прибережних держав у світлі здобутків ІІІ конференції ООН з морського права. Автор вважає, що рішення Міжнародного Суду ООН та міжнародних арбітражів суттєво впливають на розвиток права морської делімітації. Проаналізовано значення релевантних обставин і справедливих принципів у делімітаційному процесі. Висновки даного дослідження можуть бути використані прибережними державами у переговорах щодо правого оформлення морських кордонів.

Дата захисту: 11.04.2003

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Висоцький О.Ф., д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (25,86 KB)