Ціна: UAH 100


Рогач Олександр Янович

Кодифікаційні акти в системі законодавства України.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню та з'ясуванню правової природи кодифікаційних актів у системі законодавства України. У дисертаційній роботі автор детально зупиняється на всебічному аналізі загальнотеоретичних проблем поняття, ознак, властивостей, функцій та сутності кодифікаційних актів, місця кодифікаційних актів у ієрархічній системі українського законодавства. У роботі наведено ряд класифікаційних ознак, за якими здійснюється класифікація кодифікаційних актів. Особливу увагу приділено дослідженню проблем кодифікаційної техніки. Визначено правила відносно оформлення, структури, мови, стилю та юридичної термінології кодифікаційних актів. Дано практичні рекомендації щодо підвищення ролі кодифікаційних актів в системі сучасного законодавства України.

Дата захисту: 20.03.2003

Місце захисту: Ужгородський національний університет

Науковий керівник: Бисага Юрій Михайлович, д.ю.н., 12.00.01. .


Автореферат (27,43 KB)