Ціна: UAH 100


Вихрист Сергій Михайлович

Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права.

 

Анотація: У дисертації на основі здобутків у галузі теорії та історії права, міжнародного, конституційного та інших галузей права, існуючих міжнародного-правових норм та чинного національного законодавства, узагальнення практики їх реалізації здійснено комплексний аналіз проблем міжнародно-правового та національного регулювання видачі осіб, сформульовано теоретичні положення і практичні рекомендації, спрямовані на розвиток теорії міжнародного права, вдосконалення норм міжнародного права і національного законодавства, практики їх застосування та підвищення ефективності роботи правоохоронних органів України.

Дата захисту: 27.03.2003

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Семенов Володимир Сергійович, к.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (30,81 KB)