Ціна: UAH 100


Андрушко Алла Володимирівна

Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню проблем теоретичного та правозастосовчого характеру щодо виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Захищаються наукові положення щодо взаємодії умов та підстав виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, визначається правова сутність і значення конкурсних засад прийому на державну службу, стажування та кадрового резерву, досліджується правова природа виборів, призначення та трудового договору (контракту) на державній службі а також регламентація пов'язаних з ними правовідносин. Аналізується законодавство і правозастосовча практика, обґрунтовуються рекомендації щодо їх удосконалення.

Дата захисту: 21.03.2003

Місце захисту: Хмельницький інститут регіонального управління та права

Науковий керівник: Кондратьєв Радомир Іванович, д.ю.н., 12.00.05. .


Автореферат (24,77 KB)