Ціна: UAH 100


Січевлюк Володимир Антонович

Інвестиційні договори на будівництво житла (цивільно-правовий аспект)/

 

Анотація: ` Дисертаційна робота присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем, пов'язаних із регулюванням інвестиційних договорів на будівництво житла. У дисертації досліджуються цивільно-правові засоби регулювання суспільних відносин в даній сфері, проаналізовано правове положення їх учасників, досліджено сутність та правову природу інвестиційних договорів на будівництво житла, виявлено специфіку інвестиційних договорів на будівництво житла та їх відмінність від таких цивільно-правових договорів, як купівлі-продажу, підряду, сумісної діяльності (дольової, пайової участі). На підставі цього автором дане власне визначення поняття інвестиційних договорів на будівництво житла, його суттєвих умов, прав та обов'язків сторін, а також відповідальності сторін договору за невиконання або неналежне виконання зобов'язань. Автором розроблені висновки та пропозиції по удосконаленню законодавчого регулювання відносин, що виникають в сфері дії інвестиційних договорів на будівництво житла, зокрема автором обґрунтовується необхідність прийняття Закону України `Про інвестиційне будівництво житла`.`

Дата захисту: 19.03.2003

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Кучеренко Ірина Миколаївна, к.ю.н., с.н.с., 12.00.03. .


Автореферат (20,88 KB)