Ціна: UAH 100


Дяченко Валерій Іванович

Ефективність дії норм міжнародного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних міжнародно-правових аспектів ефективності виконання гуманітарних традицій і кодифікованих у Конвенціях та Протоколах норм міжнародного гуманітарного права. Досліджено історичну еволюцію, становлення і розвиток різних доктрин МГП: права війни (права збройних конфліктів), традиційного міжнародного гуманітарного права, нової доктрини `права гуманності`. Встановлено закономірності переходу від первісної кодифікації приписів міжнародного гуманітарного права до створення розгалужених механізмів імплементації на всіх рівнях виконання, розкрито причини `гуманітарної кризи` як наслідку необмеженого збройного насильства у конфліктах змішаного типу, вказано шляхи прискорення імплементації норм міжнародного гуманітарного права у національне правове поле, запропоновано нову концепцію викладання базових принципів міжнародного гуманітарного права і концепції захисту прав людини.

Дата захисту: 28.03.2003

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Дмитрієв А.І., к.ю.н., пров.н.с., 12.00.11. .


Автореферат (23,80 KB)