Ціна: UAH 100


Шевчук Олег Миколайович

Засоби державного примусу у правовій системі України.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних проблем, пов'язаних із визначенням, трактуванням та застосуванням засобів державного примусу у правовій системі України. Досліджено поняття правової системи, підстави класифікації та типологію правової системи України, яка належить до східноєвропейської правової сім'ї, чим зумовлені і розуміння та значення в ній державного примусу, зокрема, всебічне врахування публічного інтересу, переважання останнього, підкреслювання необхідності виконання обов'язків, як умови чи навіть передумови реалізації права, можливість широкого застосування державного примусу як елементу механізму забезпечення належного функціонування правової системи, а разом з тим, і соціальної системи в цілому. Аналізується поняття та сутність державного примусу, його види та характерні риси у правовідносинах приватного та публічного права, значення для реалізації об'єктивного права, здійснення суб'єктивних прав та виконання обов'язків. На підставі проведеного аналізу сформульовані пропозиції щодо вдосконалення доктрини права та концепції підготовки окремих законопроектів в Україні, без чого є неможливим забезпечення реалізації їх норм, належного виконання суб'єктивних прав та обов'язків учасниками відповідних правовідносин.

Дата захисту: 15.02.2003

Місце захисту: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Білий Ігор Леонардович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (26,51 KB)