Ціна: UAH 100


Добрянський Святослав Павлович

Актуальні проблеми загальної теорії прав людини

 

Анотація: У дисертації на основі аналізу наукової літератури, норм міжнародного права та національного законодавства і практики їх застосування досліджуються деякі загальні закономірності та тенденції сучасного розвитку інституту прав людини, а також певні трансформації методологічних підходів до дослідження цього феномена. У ній також зроблено спробу сформулювати систему вихідних засад сучасної інтерпретації феномена прав людини та спрогнозувати деякі напрямки подальшого дослідження цього явища в рамках науки загальної теорії держави та права. `

Дата захисту: 22.02.2003

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Рабінович Петро Мойсейович, д.ю.н., проф., чл. .12.00.01


Автореферат (30,73 KB)