Ціна: UAH 100


Климчук Юрій Васильович

Система принципів міжнародного гуманітарного права.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню принципів міжнародного гуманітарного права, аналізу сфери його застосування, що надає можливість виявити пріоритетні напрямки розвитку і кодификації даної галузі міжнародного права. Особлива увага приділяється внутрішнім збройним конфліктам, як найбільш розповсюдженим і найскладнішим при їх міжнародно-правовому регулюванні. Розглянуто еволюцію звичаїв і нормативних актів, призначених для регулювання збройної боротьби на основі гуманності, у тому числі релігійних приписів про правила ведення війни. Окремо досліджується внесок праці Гуго Гроция `Про право війни і миру` (1625) і Кодексу Лібера (1863) в формування гуманітарної концепції права війни. Сформована лаконічна система принципів міжнародного гуманітарного права, що включає принципи гуманності, воєнної необхідності, обмеження, поваги, захисту та відповідальності. Галузеві принципи забезпечують відповідність нормативно-правових актів цілям і змісту міжнародного гуманітарного права, а також є критерієм при оцінці правової природи дій суб'єктів міжнародного права і воюючих сторін у ситуаціях збройних конфліктів. Запропоновано класифікацію джерел принципових положень права війни, визначення міжнародного гуманітарного права і внутрішнього збройного конфлікту, заходи для подальшого удосконалення гуманітарного права, розроблений проект Декларації про принципи міжнародного гуманітарного права.

Дата захисту: 17.02.2003

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Семенов Володимир Сергійович, к.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (175,70 KB)