Ціна: UAH 100


Лебідь Валерій Іванович

Правове становище особистих селянських господарств в Україні.

 

Анотація: `У дисертації досліджуються актуальні питання правового становища особистих селянських господарств в Україні. В роботі визначається поняття особистого селянського господарства як правової категорії, виділяються суб'єкт та об'єкт права на ведення особистого селянського господарства, юридичні підстави виникнення та припинення ведення особистих селянських господарств, аналізуються правові засади використання земельних ділянок для ведення особистих селянських господарств, особливості правового режиму майна для ведення особистого селянського господарства, правове забезпечення господарської та іншої діяльності громадян при веденні особистих селянських господарств, правові питання захисту зайнятості громадян в особистих селянських господарствах. У дисертації запропоновано прийняти комплексний нормативно-правовий акт - Закон України `Про особисте селянське господарство`, обґрунтовано необхідність внесення змін і доповнень до ряду нормативно-правових актів.`

Дата захисту: 20.02.2003

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Носік Володимир Васильович, к.ю.н., доц., 12.00.06. .


Автореферат (24,65 KB)