Ціна: UAH 100


Булгаа Алтангерел

Міжнародно-правова практика тлумачення норм міжнародних договорів.

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню різних аспектів тлумачення міжнародних договорів: доктринальних, нормативних, практичних.На підставі глибокого аналізу нормативних актів і практичних матеріалів діяльності різних міжнародних органів у науковий обіг введено низку положень, що можуть бути використані як у теоретичних дослідженнях, так і в практичній роботі.Вивчено і проаналізовано існуючі на сьогоднішній день доктринальні підходи до тлумачення міжнародних договорів і перспектива розвитку цього питання в науці і практиці, - здійснено класифікацію застосовуваних у практиці принципів тлумачення і розкрито сутність норм міжнародного договірного права, що регулюють тлумачення, - вивчено і проаналізовано практичну діяльність різних суб'єктів міжнародного права з тлумачення, а саме: судових установ (на прикладі судової практики Європейського Суду з прав людини в Страсбурзі), міжнародних організацій (на прикладі резолюцій та інших матеріалів Генеральної Асамблеї ООН і Ради Безпеки ООН), держав (на прикладі спільних загальнополітичних заяв).`

Дата захисту: 17.02.2003

Місце захисту: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Заблоцька Людмила Григорівна, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (30,61 KB)