Ціна: UAH 100


Конишева Олена Василівна

Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному та всебічному дослідженню проблем правового забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення. Досліджуються питання щодо поняття деградації земель і правових заходів запобігання деградації земель. Правові заходи запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення розглядаються як підінститут інституту раціонального використання і охорони земель. Проведено історико-правовий аналіз розвитку законодавства у сфері запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення. У дисертації розглянуто окремо правові форми запобігання деградації цих земель. Зроблено комплексне дослідження земельного та екологічного законодавства щодо правових заходів запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення.У роботі сформульовано концептуальні положення, обґрунтовано нові пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Дата захисту: 16.12.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Шульга Михайло Васильович, д.ю.н., доц., 12.00.6. .


Автореферат (27,41 KB)