Ціна: UAH 100


Азаров Олексій Миколайович

Правове регулювання міжнародної торгівлі в системі ГАТТ/СОТ (інституційні засади).

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню правової природи і особливостей фу-нкціонування системи ГАТТ/СОТ в сучасних умовах. В ній на основі аналізу тенденцій глобалізації господарського життя визначені передумови створення ГАТТ та специфіка правового механізму її діяльності, досліджено особливості правового статусу СОТ як міжнародної економічної організації, дана характе-ристика організаційно-правової структури СОТ і механізму її діяльності, ви-значено коло проблем, пов'язаних з інтеграцією України у світову торгівлю, а також її вступом до СОТ, сформульовані пропозиції щодо їх вирішення.`

Дата захисту: 24.01.2003

Місце захисту: Українська академія зовнішньої торгівлі

Науковий керівник: Покрещук О.О., к.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (28,49 KB)