Ціна: UAH 100


Степанова Тетяна Валеріївна

Доказування та докази в господарському процесі України

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: процесуальні відносини, пов(язані з доказуванням у господарському процесі із використанням доказів. Мета дослідження: визначення шляхів вирішення проблем застосування доказів у господарському процесі. Методи дослідження: сучасні методи пізнання: аналізу та узагальнення, соціологічного дослідження, формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, методи статистичного й історичного аналізу. Теоретичне та практичне значення полягає у виведенні поняття доказування, доказів, розробці класифікації доказів у господарському процесі, визначенні особливості змісту допустимості в господарському процесі, вдосконаленні понять `письмові докази`, `речові докази`, обґрунтуванні введення в процес свідків, спеціалістів, аудиторів. На основі аналізу господарсько-процесуального законодавства з питань доказування розроблені рекомендації щодо удосконалення національного законодавства. Результати дослідження використані при підготовці пропозицій до Господарського процесуального кодексу України. На основі дослідження розроблений ряд тем навчального курсу `Господарсько-процесуальне право` і спецкурс `Доказування в процесі`. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше проведено дослідження загальнотеоретичних проблем доказування і доказів у господарському процесі України, проаналізовано співвідношення кримінально-процесуального, цивільно-процесуального та господарсько-процесуального аспектів процесу доказування, визначені особливості доказів та специфіка процесу доказування в господарському процесі. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, суб'єкти господарювання, господарські суди, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 24.12.2002

Місце захисту: Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: Абрамов М.О., к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (29,44 KB)