Ціна: UAH 100


Кучерук Катерина Іванівна

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

 

Анотація: `Висвітлюються питання правового регулювання порядку укладення і виконання договору купівлі-продажу земельної ділянки. Аналізується поняття договору як інституту цивільного права, визначено його особливості та місце в системі цивільних і земельних відносин. Висвітлюється стан законодавства про відчуження земельної ділянки за договором купівлі-продажу, визначено структура договору, правові способи забезпечення виконання договору купівлі-продажу земельної ділянки та цивільно-правову відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договорами купівлі-продажу земельної ділянки. Сформульовано поняття договору купівлі-продажу земельної ділянки, його предмета. Досліджується правовий статус сторін договору, порядок його укладення та реєстрації.`

Дата захисту: 23.12.2003

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Семчик Віталій Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (33,58 KB)