Ціна: UAH 100


Комарницький Віталій Мар'янович

Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій в Україні

 

Анотація: Дисертацію присвячено актуальним проблемам попередження та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій. Робота містить аналіз основних понять із проблеми надзвичайних екологічних ситуацій, дослідження тенденцій розвитку національного законодавства з питань надзвичайних екологічних ситуацій та участі України в міжнародно-правовому співробітництві в галузі ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих. Розглянуто організаційну систему реґулювання відносин, які виникають у зв'язку з надзвичайними екологічними ситуаціями, особливості правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій та питання економіко-правового забезпечення цього режиму.

Дата захисту: 23.12.2002

Місце захисту: Луганський інститут внутрішніх справ МВС України

Науковий керівник: Єрофеєв Микола Іванович, к.ю.н., 12.00.06. .


Автореферат (26,37 KB)