Ціна: UAH 100


Гнатовський Микола Миколайович

Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору

 

Анотація: У дисертації досліджуються становлення європейського правового простору, його інституційна структура, для чого з'ясовується роль у його створенні основних центрів правового співробітництва європейських держав, досліджується місце в структурі європейського правового простору політико-правових норм і стандартів, вироблених у рамках `загальноєвропейського процесу` НБСЄ/ОБСЄ, `права Ради Європи`, а також сучасний стан і перспективи правової інтеграції усередині ЄС.Аналізується роль процесу поглиблення і розширення інтеграційних процесів для розвитку європейського правового простору, а також значення належного ступеня участі країн Центральної і Східної Європи у подальшому розвитку європейського правового простору для їхнього вступу в ЄС.

Дата захисту: 16.12.2002

Місце захисту: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Забігайло Володимир Костянтинович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (32,13 KB)