Ціна: UAH 100


Бугайчук Костянтин Леонідович

Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики

 

Анотація: Дисертацію присвячено аналізу сутності адміністративного проступку, та організаційно-правових заходів їх профілактики. В роботі досліджено поняття адміністративного проступку як соціального та правового явища, його місця серед інших правопорушень, також визначено сутність складу адміністративного проступку його структуру та значення. В дисертаційному дослідженні проаналізовано причини вчинення адміністративних проступків та умов, що їм сприяють. Також досліджено особу, яка вчинила адміністративний проступок та її протиправну поведінку. Дається детальне дослідження профілактики адміністративних проступків, її змісту та видів. Визначаються головні заходи щодо профілактики адміністративних проступків. В роботі автор формулює пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у відношенні діяльності по профілактиці адміністративних проступків. Зокрема дисертантом представлені до розгляду `Концепція діяльності органів внутрішніх справ по профілактиці адміністративних проступків`, Концепція проекту Закону`Про основи державної системи профілактики адміністративних проступків` та безпосередньо Проект Закону України `Про основи державної системи профілактики адміністративних проступків` для подальшого законодавчого закріплення.

Дата захисту: 29.11.2002

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Бандурка Олександр Маркович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (33,88 KB)