Ціна: UAH 100


Забара Ігор Миколайович

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві.

 

Анотація: `На підставі теоретичних здобутків автором досліджуються колізійні питання застосування інституту моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві. Розглядаються тенденції розвитку законодавства в галузі міжнародного приватного права та питання відшкодування моральної (немайнової) шкоди в деліктних та договірних відносинах, ускладнених іноземним елементом. Автором аналізується матеріально-правові норми інституту моральної (немайнової) шкоди, розкривається поняття та зміст моральної (немайнової) шкоди в правових системах зарубіжних країн. Особливу увагу автор приділяє питанням відшкодування моральної (немайнової) шкоди в деліктних і договірних зобов'язаннях різних країн та методик визначення розміру заподіяної шкоди.`

Дата захисту: 22.11.2002

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Кучер Борис Іванович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (20,34 KB)