Ціна: UAH 100


Руднєва Олександра Миколаївна

Гендерна рівність у праві України.

 

Анотація: Дисертація е першим в Україні комплексним монографічним дослідженням теоретичних проблем рівності прав і можливостей чоловіків і жінок, її сутності та змісту. Вона присвячена науковому аналізу такого явища, як дискримінація щодо жінок, розвитку принципу гендерної рівності в законодавстві України, юридичних засобів і механізмів подолання дискримінації прав жінок. Детально висвітлено зміст і спрямованість основних міжнародно-правових документів, які закріплюють стандарти гендерної рівності. Зроблено порівняльний аналіз законодавства європейських, що мають розвинуте гендерне законодавство: обґрунтовуються висновки щодо можливостей запозичення окремих його положень у правову систему України. Проаналізовано передумови й особливості запровадження принципу гендерної рівності в Україні в умовах сьогодення, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення засобів та механізмів подолання дискримінації прав жінок.

Дата захисту: 22.10.2002

Місце захисту: Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України

Науковий керівник: Петришин Олександр Віталійович, д.ю.н., проф., 12.00.12. .


Автореферат (25,53 KB)