Ціна: UAH 100


Блюмхардт Олександр

Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження).

 

Анотація: У роботі на підставі комплексного аналізу господарського законодавства та правозастосовчої практики України та інших країн розглянуті теоретичні і практичні питання правового статусу органів акціонерного товариства. Досліджено правові аспекти управління акціонерним товариством, порядок взаємодії його органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради, правління та ревізійної комісії), визначено та роль кожного з них у структурі органів товариства. Особливу увагу приділено таким питанням, як компетенція та організація діяльності органів товариства, а також порядок та принципи формування спостережної ради та правління акціонерного товариства. Розроблено і сформульовано науково-теоретичні положення, висновки та пропозиції, спрямовані на подальший розвиток науки господарського та акціонерного права, а також вдосконалення правового регулювання діяльності органів акціонерного товариства.

Дата захисту: 21.11.2002

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (20,67 KB)