Ціна: UAH 100


Тодика Оксана Юріївна

Вибори до парламентів країн СНД (порівняльно-правовий аспект)

 

Анотація: У дисертації досліджуються методологічні засади і політико-правові аспекти виборів до парламентів країн СНД, функції цих виборів і виборчого законодавства, проблеми становлення і розвитку сучасної виборчої системи, виборчого законодавства, чинники, що на них впливають. Дається аналіз парламентського виборчого законодавства країн СНД в аспекті міжнародних виборчих стандартів. Розглядаються етапи і тенденції розвитку законодавства про вибори до парламентів країн СНД, аналізується специфіка виборчих правовідносин і проблеми їх реалізації, забезпечення законності виборчого процесу.

Дата захисту: 30.10.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Ріяка В`ячеслав Олександрович, к.ю.н., доц., 12.00.02. .


Автореферат (22,68 KB)