Ціна: UAH 100


Землянська Віра Вікторівна

Кримінально-процесуальне законодавство Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії

 

Анотація: Дисертація присвячена питанню становлення та розвитку законодавства в галузі судочинства Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії.Доведено, що суди та правоохоронні органи зазначеного періоду деякий час у своїй діяльності керувалися законами колишньої Російської імперії та Тимчасового уряду. Проте їм на заміну поступово надходили нові нормативно-правові акти в галузі судочинства, прийняті урядами Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії, що закріпили низку положень, яких не було у дореволюційному російському законодавстві. Вони стали принципово новими на той час. Ці положення згодом знайшли своє відображення у кримінально-процесуальному законодавстві УСРР та в сучасному Кримінально-процесуальному кодексі України.

Дата захисту: 22.10.2002

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Грищук Віктор Климович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (28,11 KB)